SVEIKI ATVYKE!

reg_header_2014

SPINDULIO NAUJAS SEZONAS (2014 – 2015)
Laikas šokti! Lemonto tautinių šokių grupė “Spindulys” pradeda savo 2014 m. – 2015 m. sezoną!
Šiais metais, priimame šokėjus nuo 3 metų!

REGISTRACIJA IR TĖVŲ SUSIRINKIMAS
Sekmadienį, rugsėjo 14 d.
PLC apatinėje salėje (valgykloje)

5:00 – 5:30 registracija
5:30 – 6:00 tėvų susirinkimas
Registracija tuo pačiu laiku Vaikams, Jauniams, ir Studentams.

Jei norite daugiau informacijos arba negalite dalyvauti registracijoje, prašome kreiptis į
Spindulio šokių grupės vadovą, Kastytį Šoliūną. (mobilius: 708-966-9116 arba kastytis@spindulyslemont.com).

Ar jūsų draugai norėtu šokt?
Pakvieskite juos ir sumažinsim jūsų nario mokestį!
Laukiame visų!